Artikel

Gezondheid en veiligheid bij de opbouw van de Olympische terreinen

De Olympische Spelen zijn het grootste sportevenement ter wereld. Aan het evenement gaan grootse bouwwerken vooraf die bovendien onder een immense tijdsdruk moeten gerealiseerd worden. Omstandigheden die weinig gunstig zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In Londen was dit niet anders. Maar de Britten opteerden van bij de start van de werken om veiligheid en gezondheid op het werk een centrale plaats te geven in de Olympische bouwwerken. Met als resultaat dat ze nu kunnen terugkijken op een voorbeeldig traject.

Resultaten van de inspecties bij bouwcoördinatie door openbare besturen

 

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft recent het jaarverslag van het jaar 2010 voorgesteld. Daarin werden ook de verschillende inspectiecampagnes besproken die in 2010 werden gevoerd. Een van die campagnes handelde over de coördinatie op bouwwerken waarvan de opdracht werd gegeven door openbare besturen. 

Aansprakelijkheid van de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

De veiligheids- en gezondheidscoördinator geeft advies over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om bouwwerken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren. Hij of zij draagt dan ook een enorme verantwoordelijkheid voor het voorkomen van arbeidsongevallen. Maar kan de veiligheids- en gezondheidscoördinator ook aansprakelijk gesteld worden wanneer de werf niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen of wanneer zich daadwerkelijk een ongeval voordoet?

Graafwerken: aandachtspunten en goede praktijken

Bij graafwerken loeren risico’s steeds om de hoek. Hoe langer het terrein open ligt, hoe groter het risico wordt, zeker wanneer er geen continu toezicht is. In dit artikel gaan we in op de aandachtspunten vóór, tijdens en na de werken. In het volgend nummer beschrijven we dan in detail verschillende technieken voor het voorkomen van grondverschuivingen en instortingen.

: Bouw

Aannemer en veiligheidscoördinator: synergie voor een betere veiligheid?

Veiligheidscoördinatie bestaat reeds 7 jaar. Het Belgisch Instituut van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren (BIB-Co) maakte, tijdens haar colloquium van 24 april 2008 met titel "Balans inzake coördinatie veiligheids en gezondheid in België na 7 jaar praktijkervaring", een eerste bilan op van deze zeven jaar. De Confederatie Bouw (1), beroepsorganisatie die de bouwactiviteiten vertegenwoordigt, stelde het standpunt van de aannemers voor. Ondanks de vele onduidelijkheden en toepassingsproblemen die de reglementering op de veiligheidscoördinatie met zich meebrengt, is de Confederatie nog steeds van mening dat het principe waardevol is. De toepassing ervan is echter niet altijd resultaatgericht en schiet in vele gevallen haar doel voorbij. Een overzicht van de problematiek en de positieve en negatieve kanten van de reglementering. Gebaseerd op een tekst van Marc Junius, Hoofdadviseur Confederatie Bouw.

Wegenwerken: nog voor verbetering vatbaar

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) voerde in 2007 een inspectiecampagne bij wegenwerken op Belgische bodem. Tussen april en september 2007 bezochten de inspecteurs 1286 werven. Uit de resultaten van de inspecties blijkt dat het welzijn op de werven nog voor verbetering vatbaar is.

: Bouw

Grensoverschrijdende tewerkstelling: veiligheidsvoorschriften contractueel vastleggen

Het cliché van de illegale Poolse arbeider die ver beneden de prijs werkt en zonder enige kennis van veiligheidszaken klopt slechts gedeeltelijk. Bovendien is in de gevallen waar het fout loopt de hoofdaannemer of opdrachtgever minstens even verantwoordelijk als de buitenlandse werknemer zelf. Joanna Patrzalek stelt in haar studie ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen door Joanna Patrzalek in het kader van de aanvullende vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid Niveau 2 aan de Lucina Academy for Working Life, academiejaar 2006-2007. aan de hand van een enquête enkele oplossingen voor om het werken met nieuwe EU-onderdanen te verbeteren.

Bouw: prefab, risico's en de rol van de veiligheidscoördinator

In de bouw hebben prefab onderdelen steeds meer succes. Hoewel ze veel voordelen hebben, brengen ze ook heel wat nieuwe risico’s met zich mee. De veiligheids- en gezondheidscoördinator staat voor een uitdaging om deze risico’s op een doeltreffende manier te beheersen. Dit was de boodschap van Ronald Plu, NAVB adviseur op het Bibco Congres van 26 april 2006 "Veiligheids- en gezondheidscoördinatie: al vijf jaar van toepassing in België".

Betonmixer-chauffeur: meer dan rijden alleen

Het meest bekende aspect van het beroep van betonmixer-chauffeur is het rijden met de vrachtwagen. Nochtans brengt hij gemiddeld slechts een derde van zijn werktijd door op de baan. De overige taken die hij uitvoert kunnen belangrijke risico’s inhouden. Onderstaand artikel biedt een overzicht van de belangrijkste preventiemaatregelen.