Artikel

Aparte regels voor sociale voorzieningen op bouwplaatsen

De sociale partners van de bouwsector hebben op 10 maart 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten over de sociale voorzieningen op bouwplaatsen. 

Actualisering van het Sociaal Strafwetboek: bepalingen inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

De aanpassingen die werden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek door de wet van 29 februari 2016 hebben ook betrekking op de inbreuken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

Opinie: Waarom geen sociale verkiezingen in de bouw?

De bouwsector is een van de weinige sectoren waar er geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat er geen sociaal overleg is. Patrick Franceus, diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie, licht toe. 

Over de auteur:

Patrick Franceus is diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie. Deze arbeiderscentrale behartigt de werknemersbelangen binnen de bouw, sectoren aanverwant aan de bouw, papier en grafische, hout en meubel, maatwerkbedrijven, energie en chemie.

 

: Bouw

Stijging in aantal erkenningen voor respiratoire aandoeningen als beroepsziekten

In de periode 2010-2014 deed zich een opmerkelijke stijging voor in het aantal erkenningen van respiratoire aandoeningen als beroepsziekten in de bouwsector. De gegevens van het Fonds voor de Beroepsziekten wijzen vooral op een forse stijging van het aantal asbestgerelateerde aandoeningen en de blootstelling aan allergeniserende stoffen in de bouwsector. 

Veiligheidscoördinatie tijdens werken op evenementen

Bedrijfsevenementen, festivals, sportevenementen,… brengen niet alleen veel publiek op de been, er is ook veel volk nodig om ze op te bouwen en af te breken. Hoe zorg je ervoor dat dit zo veilig mogelijk gebeurt? Donald Goedheid leidt onder andere de op- en afbouw van Tomorrowland in veilige banen en baseert zich daarvoor voornamelijk op de wet welzijn op het werk en het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Sociale dumping in de bouwsector: regelgeving harmoniseren, vereenvoudigen en toepassen

Op de eengemaakte Europese markt geldt het principe van het vrij verkeer van werknemers en diensten. In die context stellen de Belgische bouwondernemingen een fenomeen van oneerlijke concurrentie aan de kaak. PreventFocus sprak met Marc Junius van de Confederatie Bouw en Carl Heyrman, directeur-generaal van navb-cnac Constructiv. Zij pleiten voor harmonisering en vereenvoudiging van de regelgeving inzake veiligheid op het werk om de toepassing ervan te garanderen.

Slachtoffer en aannemer burgerlijk aansprakelijk gesteld na arbeidsongeval

Bij de afwikkeling van een dodelijk arbeidsongeval komt heel wat kijken. Verschillende instanties komen ter plaatse en aan het eind beslist de rechter wie opdraait voor de kosten. Een bespreking van hoe dit verliep in een waar gebeurd ongeval. 

 

Campagne Lever veilig van het navb: eerste resultaten

De navb lanceerde in 2012 de Lever veilig, een campagne die de aandacht wou vestigen op de problematiek van ongevallen bij de levering en behandeling van bouwmaterialen en stortklaar beton. Hier zijn de eerste resultaten.

Verdrag nr.167 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid

De ministerraad heeft op 13 maart 2015 een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het verdrag nr.167 betreffende de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, aangevuld met de aanbeveling nr.175, goedgekeurd. Deze twee internationale instrumenten werden in 1988 eenparig goedgekeurd door de Internationale Arbeidsconferentie.

: Bouw

Verhoogd risico op longkanker bij bouwvakkers

Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het International Journal of Cancer blijkt dat bouwvakkers een verhoogd risico lopen om getroffen te worden door longkanker. Hoe langer ze het beroep hebben uitgeoefend, hoe groter het risico.