Werknemersinformatie

Hou je woning schimmelvrij

Gebouwen met vochtproblemen zijn een broeihaard voor schimmels. Deze kunnen heel wat gezondheidsproblemen veroorzaken. Schimmelplekken moeten dan ook zo snel mogelijk aangepakt worden, maar het is nog beter om schimmels te snel af te zijn door het nemen van de juiste preventiemaatregelen.

Franse aanbevelingen tegen schimmels

Schimmelvorming in gebouwen kan ademhalingsaandoeningen teweegbrengen en vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het Agence nationale de sécurité sanitaire (Frans nationaal agentschap voor volksgezondheid – Anses) doet aanbevelingen over blootstelling thuis en op het werk.

HACCP: waarover gaat het precies?

In ondernemingen waar levensmiddelen worden behandeld, valt vaak de term HACCP. Een onsympathiek letterwoord, dat de Engelse afkorting vormt voor "gevarenanalyse - kritische punten van controle om de risico's te beheersen". HACCP staat niet voor hygiëneregels als zodanig, maar voor een methode gericht op voedselveiligheid. Een woordje uitleg.

Opgepast voor giftige planten!

De vakantie is vaak de ideale gelegenheid om even op adem te komen door te gaan wandelen in de bossen, in de bergen, langs de zee of in parken en tuinen dicht bij huis. De verleiding is groot om tijdens het wandelen op een grasspriet te knabbelen. Maar je kan best niet eender welke plant plukken. Sommige veel voorkomende planten, kunnen giftig zijn.

Accidentele blootstelling aan bloed: welke gevaren, welke voorzorgen?

Bepaalde werknemers lopen een risico op accidentele blootstelling aan bloed of andere lichaamsvochten die bloed bevatten. Het gaat hier om zorgverleners en laboratoriumpersoneel, maar ook het vaak vergeten schoonmaakpersoneel. Het risico op het overdragen van bacteriën, virussen en parasieten verschilt van geval tot geval.

Instructiefiche - Inzamelen van afval dat prikt of snijdt

Letsels als gevolg van het gebruik van naalden of scherpe voorwerpen komen vaak voor in de sector van de gezondheidszorg en bij de inzameling van huishoudelijk afval. Deze ongevallen doen zich voor in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook thuis. Deze instructiefiche geeft enkele tips om uw afval veilig in te zamelen.