Praktijkdocumenten

PreventMemo - HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Point, ofwel risicoanalyse van kritieke controlepunten in het productieproces. Deze analyse is de basis om de voedselveiligheid tijdens het productieproces en de distributiecyclus te beheersen en te bewaken.