Wetgeving

Privacy werknemers en wettelijke verplichtingen codex

Voor het gezondheidstoezicht moet er binnen een bedrijf een lijst van werkposten opgemaakt worden en moet de namenlijst van de personen onder toezicht bij het jaaractieplan gevoegd worden. De lijsten moeten ook aan het comité voorgelegd worden voor advies. Hoe zit het dan met de privacy van die werknemers?

De weg naar privacycompliance

De vernieuwde privacyregelgeving ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, klinkt u wellicht niet onbekend in de oren. Deze regelgeving treedt vanaf 25 mei 2018 in voege en legt ondernemingen uniforme regels op om zo correct en zo veilig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van Europese burgers. Heeft deze regelgeving gevolgen voor de preventieadviseur?

Opname van het begrip ‘beveiliging’ in de wetgeving

In zijn exposé voor het colloquium 2017 van de ARCoP, getiteld "L’intégration de la notion de ‘sûreté (security) dans les missions du conseiller en prévention" had Jacky Marchal het over de opname, in de wetgeving, van het begrip ‘beveiliging’ wat betreft de verplichtingen van de werkgever en de opdrachten van de preventieadviseur.

Omzendbrief verduidelijkt camerawet

Op 20 mei 2011 verscheen in het Staatsblad een ministeriële omzendbrief (Omzendbrief van 13 mei 2011 tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009) die verschillende basisbegrippen uit de camerawet verduidelijkt (wet van 21 maart 2007, BS 31 mei 2007).

Wie waakt over de nachtwakers?

Veel ondernemingen zetten ‘s nachts bewakers in om een oogje in het zeil te houden en potentiële dieven af te schrikken. Vaak zitten nachtwakers de hele nacht alleen. Wat als hen iets overkomt of wanneer ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval?

Bewakingscamera’s op de werkplek

Tegenwoordig bevinden zich op heel wat werkplaatsen beveiligingscamera’s. Welke regels moeten werkgevers respecteren wanneer ze een beveiligingscamera plaatsen?

Uitgangscontrole en rechten van werknemers

Sommige bedrijven lijden ernstige verliezen als gevolg van diefstallen door de eigen werknemers. Begrijpelijk dat de werkgevers willen controleren dat er geen goederen uit het bedrijf ontvreemd worden. Hoever mag een werkgever gaan en wat zijn de rechten van de werknemers?

Camerabewaking

De ‘wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's onderwerpt het gebruik van bewakingscamera’s op publiek toegankelijke plaatsen (besloten of niet) aan enkele regels. Zo moet de camerabewaking steeds aangekondigd worden door middel van speciaal daartoe bestemde pictogrammen. Het model en de voorschriften waaraan de pictogrammen moeten voldoen werden recent vastgelegd (KB van 10 februari 2008). Bestaan er ook voorschriften voor het gebruik van camerabewaking op de werkplaats?