Werknemersinformatie

Beroepsaandoeningen bij kunstenaars: in het geval van muzikanten

Op de Belgische lijst van beroepsziekten staat een aandoening die specifiek bedoeld is voor schouwspelartiesten: overbelastingsletsels of tendinopathieën van het bewegingsapparaat. Ook aan het beroep van muzikant zijn nog andere aandoeningen gelinkt. Maar eerst een vergelijking tussen de situatie van de kunstenaars versus de atleten.

Langdurig afwezigen begeleid naar werkhervatting

Verzekeringsmaatschappij AG Insurance lanceerde eind vorig jaar haar Welcome Back programma. Langdurig afwezig werknemers worden actief begeleid bij hun terugkeer naar werk. Intussen zijn 75 van de 100 langdurig afwezigen in het programma gestapt.

Quiz: wat weet je over burn-out

Burn-out is een modewoord

Burn-out is geen lachertje. In deze bijdrage schetst PreventActio u wat burn-out wel is en wat het ook niet is.

28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid op werk heeft ook een werelddag. Een gelegenheid om men inzicht te krijgen in deze problematiek. Er zijn jaarlijks immers nog altijd veel ongevallen en ziekten die te maken hebben met het werk.

 

 

De terugkeer van de tuberculose

De tuberculose, die in sommige sectoren als beroepsziekte wordt erkend, rukt opnieuw op in onze streken. Deze besmettelijke ziekte kan worden behandeld en genezen, maar een snelle diagnose is belangrijk om de besmetting te beperken.

Wat zijn beroepsziekten?

In de jaren 20 van de vorige eeuw werd het begrip ‘beroepsziekte’ voor het eerst opgenomen in de Belgische wetgeving. Wat is dit precies en onder welke voorwaarden wordt een aandoening erkend als een beroepsziekte?

Hypothenar hamer syndroom opgenomen in lijst beroepsziekten

De lijst voor beroepsziekten werd onlangs geüpdatet en bevat vanaf nu ook het hypothenar hamer syndroom.

Sommige MSA erkend als beroepsziekte

Repetitieve bewegingen, onaangepaste houdingen, stress, trillingen, lange werkdagen,... onze gewrichten worden soms zwaar op de proef gesteld. Wanneer een gewricht overbelast raakt, kan het gebeuren dat een pees beschadigd wordt, ontsteekt of kleine scheurtjes krijgt. Dit verschijnsel noemt men 'tendinitis'. Heel wat werknemers kampen met dit probleem. Sinds kort zijn verschillende vormen van tendinitis erkend als beroepsziekte.