Onderzoek

Onderzoek: wat vormt bewijs voor een werkgerelateerde oorzaak?

Vaak is het moeilijk om een causaal verband aan te tonen tussen werk en ziekte. Verscheidene factoren spelen immers een rol en de blootstelling aan het risico kan niet zomaar in verband gebracht worden met een (werkgerelateerde) ziekte. In een onderzoek werd nagegaan welke argumenten een bewijs kunnen leveren voor dit causaal verband.

Rapport: Beroepsziekten in Europa

In 2003 heeft de EU Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de Europese lijst van beroepsziekten (PB 25 september 2003) (2003/671/EC). Tien jaar later heeft de Commissie een rapport uitgebracht over de stand van zaken in de 29 lidstaten.

Werkgerelateerde psychische ziekten: welke erkenning?

Steeds meer werknemers verklaren te lijden aan niet-traumatische psychische stoornissen gerelateerd aan het werk, zoals depressies. Dit zet de verzekeringsmaatschappijen en overheden ertoe aan om de erkenning van dergelijke ziekten als beroepsziekte in overweging te nemen. In een studie van Eurogip worden de voornaamste modaliteiten in verband met hun erkenning in tien Europese landen beschreven.

Versterking van de samenwerking en de initiatieven rond mentale gezondheid

Een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat werd voorgesteld in januari 2013 analyseert hoe het Belgische systeem het probleem van de geestelijke gezondheid aanpakt in het kader van de re-integratie en het jobbehoud bij mensen met psychische stoornissen. Hoewel ons land een institutionele structuur heeft die goede perspectieven biedt om de problemen aan te pakken, blijft het huidige systeem tegelijk passief en reactief. De OESO spoort de werkgevers, arbeidsgeneesheren en andere betrokkenen aan om hun samenwerking te intensiveren en over te gaan tot een meer proactieve aanpak.

Borstkanker en werkgebonden risico’s in Canada

In de geïndustrialiseerde landen is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij werkende vrouwen. Noord-Amerika telt het hoogste aantal gevallen van borstkanker van de hele wereld. Hoewel een aantal van deze kankers verband houden met het werk, werd er tot nog toe slechts weinig onderzoek verricht naar deze materie. Een recent Canadees onderzoek probeerde meer duidelijkheid te scheppen.

Preventie van voetbalblessures

Voetbal is en blijft de populairste sport in België en heeft dan ook een groot aantal beoefenaars. Maar het is ook een contactsport en blessures zijn dus onvermijdelijk. Welke blessures komen het vaakst voor, welke lichaamsdelen zijn het meest kwetsbaar en hoe kunnen blessures vermeden worden?

Als kankerverwekkend geclassificeerde beroepen

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (Centre international de recherche sur le cancer - CIRC) heeft recent bevestigd dat het beroep van schilder in de groep kankerverwekkend (groep 1) is opgenomen. Nachtwerk in ploegendienst wordt als waarschijnlijk kankerverwekkend (groep 2A) gecategoriseerd en de blootstelling van brandweerlui als misschien kankerverwekkend (groep 2B). Waarop berust deze beslissing?