Artikel

Kanker: geen beroepsmatige aandoening tengevolge van 9/11

Dat 9/11 grote gevolgen heeft gehad voor de Amerikaanse samenleving, lijdt geen twijfel. Een recent rapport bepaalt dat kanker niet kan beschouwd worden als een aandoening tengevolge van de interventie-werkzaamheden. Met als gevolg emotionele discussies tussen reddingswerkers, wetenschappers en beleidsmakers.

Tandpijn door het werk

Tandpijn is niet alleen het gevolg van te veel snoep, frisdrank en slechte mondhygiëne. Sommige werknemers lopen het risico om als gevolg van hun werk tandproblemen te krijgen. Het gaat dan voornamelijk om tanderosie veroorzaakt door het inademen van vluchtige zuren als zwavelzuur, zoutzuur of salpeterzuur. Maar ook wijn en chloor kunnen problematische gevolgen hebben voor de tanden.

Het Harness Suspension Trauma (HST): wat is het en hoe voorkomen?

Wanneer een werknemer van op hoogte valt en daarbij succesvol opgevangen wordt door zijn veiligheidsharnas, is nog niet alle gevaar geweken. Het rechtop hangen in een harnas is immers een uitzonderlijke situatie waar het lichaam niet altijd tegen opgewassen is. In sommige gevallen kan dit tot de dood leiden. Dit fenomeen noemt men het Harness Suspension Trauma (HST).

Beroepsziekten: tendensen 2008

In juli 2009 publiceerde het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) zijn jaarrapport voor het jaar 2008. Het rapport bevat heel wat interessante gegevens over beroepsziekten in België.

Geestelijke gezondheid en werk

Volgens de Europese statistieken lijden niet minder dan 50 miljoen Europeanen (d.w.z. 11% van de bevolking) aan een of andere geestesziekte. Het probleem is zelfs zo ernstig dat de lidstaten tijdens een congres in Brussel zich ertoe hebben verbonden de strijd aan te binden met het stijgende aantal psychische stoornissen en zelfdodingen in de EU. Bovendien werden diverse akkoorden gesloten met het oog op de geestelijke gezondheid en het werk (1). Een Brits onderzoek (2), uitgevoerd door het Royal College of Psychiatrists, wijst overigens op de verbanden tussen de geestelijke gezondheid en de arbeidssituatie.

Meervoudige Chemische Sensitiviteit: stand van zaken

Mensen die lijden aan Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) beweren ziek te worden van diverse chemische stoffen en/of geuren. Ze kunnen daardoor nauwelijks nog een normaal leven leiden, omdat deze stoffen in onze maatschappij bijna overal aanwezig zijn. Over het bestaan en de oorzaken van MCS is echter nog steeds veel discussie. Een stand van zaken.

Tuberculose als beroepsrisico

De jongste jaren steekt tuberculose (TBC) terug het hoofd boven water - voorlopig nog niet dramatisch, maar genoeg om waakzaam te blijven. Ook beroepshalve lopen een aantal mensen het risico met TBC in aanraking te komen. Deze bijdrage behandelt de klassieke vormen van longtuberculose. Ook andere organen (nieren, hersenvliezen, skelet) kunnen worden aangetast, zij het eerder uitzonderlijk.

Even diep ademhalen...

Astma is een aandoening die een niet te onderschatten en steeds groeiend aantal mensen plaagt. Een ongezonde werkomgeving kan hierbij een rol spelen. Die kan de ziekte uitlokken of, bij iemand die al last heeft van astma, de aandoening verergeren. Arbeidsgeneesheer André Leplat geeft tekst en uitleg.