Artikel

Dokters op het werk: wie is wie?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde recent het idee om de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds samen te laten zoeken naar oplossingen om langdurige zieken terug in te schakelen in de arbeidsmarkt. Wat is de rol van de verschillende soorten artsen? 

Bakkers strooien te kwistig met bloem!

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft onlangs een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen. En dat leverde enkele opvallende resultaten op. 

Burn-out erkend als beroepsziekte in Frankrijk?

Een dertigtal Franse kamerleden wil burn-out laten erkennen als beroepsziekte. Ze willen dat de gevolgen van een burn-out ten laste komen van de werkgevers. 

FBZ onderzoekt nu ook aanvragen van de lokale politie

Sinds 1 september 2014 onderzoekt het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) de aanvragen voor een vergoeding voor beroepsziekten van de werknemers van de lokale politie.
In het kader van de wetgeving voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten treedt het FBZ op als herverzekeraar. Medex, het medisch expertisecentrum van de federale overheid, behandelt deze dossiers niet meer.

Beroepsziekten in Nederland: bouw blijft zorgenkind

Elk jaar publiceert het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een lijvig rapport over de trends op het vlak van beroepsziekten in Nederland. Recent verscheen het rapport met de gegevens van het jaar 2013. Het rapport geeft een duidelijk beeld van de evoluties van de verschillende aandoeningen en de ernst ervan. De bouwsector blijft ook in 2013 verantwoordelijk voor het grootste deel van alle aandoeningen.

Virussen verspreiden zich razendsnel

Een virus heeft amper vier uur nodig om 40 tot 60 procent van werknemers en bezoekers in een kantoorgebouw te besmetten. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Arizona in Tucson.

Nederland: werk van schoonmakers in vleesbedrijven onveilig

Uit een inspectie van de Nederlandse arbeidsinspectie blijkt dat de Nederlandse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven te weinig aandacht besteden aan veiligheid van werknemers die machines schoonmaken. 217 ondernemingen kregen de inspectie over de vloer en bij 90% werden ernstige tekortkomingen vastgesteld.

Werkgebonden risicofactoren voor het lumbosacraal radiculair syndroom

Lage rugpijn komt vaak voor. Een specifieke vorm van lage rugpijn is lage rugpijn met uitstraling: het lumbosacraal radiculair syndroom). De aangepaste Nederlandse richtlijn over het beroepsgebonden lumbosacraal radiculair syndroom stelt dat er enkel van een beroepsziekte sprake kan zijn bij het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg of het herhaald of langdurig buigen van de romp. Andere elementen zoals het besturen van een voertuig worden niet beschouwd als risicofactoren. Deze richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke studies die al dan niet bewijs leveren voor de verschillende risicofactoren.

Fonds voor de beroepsziekten viert vijftigste verjaardag

Op 24 december 2013 blies het Fonds voor de beroepsziekten vijftig kaarsjes uit. In 50 jaar tijd kregen zo’n 160.000 slachtoffers van een beroepsziekte een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. PreventFocus sprak met administrateur-generaal Jan Uytterhoeven over de voorbije 50 jaar en de nieuwe uitdagingen waar het Fonds voor staat.

Frankrijk: eierstokkanker erkend als asbestgerelateerde beroepsziekte

Een regionaal Frans comité voor de erkenning van beroepsziekten heeft erkend dat er een direct verband bestaat tussen eierstokkanker en de blootstelling aan asbest op het werk. De Franse vereniging die de belangen van astbestslachtoffers verdedigt, vraagt nu dat eierstokkanker algemeen wordt erkend als beroepsziekte.