Artikel

Virussen verspreiden zich razendsnel

Een virus heeft amper vier uur nodig om 40 tot 60 procent van werknemers en bezoekers in een kantoorgebouw te besmetten. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Arizona in Tucson.

Nederland: werk van schoonmakers in vleesbedrijven onveilig

Uit een inspectie van de Nederlandse arbeidsinspectie blijkt dat de Nederlandse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven te weinig aandacht besteden aan veiligheid van werknemers die machines schoonmaken. 217 ondernemingen kregen de inspectie over de vloer en bij 90% werden ernstige tekortkomingen vastgesteld.

Werkgebonden risicofactoren voor het lumbosacraal radiculair syndroom

Lage rugpijn komt vaak voor. Een specifieke vorm van lage rugpijn is lage rugpijn met uitstraling: het lumbosacraal radiculair syndroom). De aangepaste Nederlandse richtlijn over het beroepsgebonden lumbosacraal radiculair syndroom stelt dat er enkel van een beroepsziekte sprake kan zijn bij het herhaald tillen en dragen van lasten zwaarder dan 5 kg of het herhaald of langdurig buigen van de romp. Andere elementen zoals het besturen van een voertuig worden niet beschouwd als risicofactoren. Deze richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke studies die al dan niet bewijs leveren voor de verschillende risicofactoren.

Fonds voor de beroepsziekten viert vijftigste verjaardag

Op 24 december 2013 blies het Fonds voor de beroepsziekten vijftig kaarsjes uit. In 50 jaar tijd kregen zo’n 160.000 slachtoffers van een beroepsziekte een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. PreventFocus sprak met administrateur-generaal Jan Uytterhoeven over de voorbije 50 jaar en de nieuwe uitdagingen waar het Fonds voor staat.

Frankrijk: eierstokkanker erkend als asbestgerelateerde beroepsziekte

Een regionaal Frans comité voor de erkenning van beroepsziekten heeft erkend dat er een direct verband bestaat tussen eierstokkanker en de blootstelling aan asbest op het werk. De Franse vereniging die de belangen van astbestslachtoffers verdedigt, vraagt nu dat eierstokkanker algemeen wordt erkend als beroepsziekte.

 

Kerncijfers beroepsziekten in Nederland

In Nederland is het rapport 'Kerncijfers beroepziekten 2013' voorgesteld. Het lijvige dossier geeft een overzicht van de beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland in 2012. Ook worden bij verschillende aandoeningen interessante analyses en opmerkingen gemaakt.

Schurft is nog niet verdwenen

Schurft is al bekend sinds de oudheid. Na de Tweede Wereldoorlog was de ziekte zo goed als verdwenen, maar de laatste jaren duikt ze af en toe opnieuw op. Opstoten van schurft worden regelmatig gemeld in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en gevangenissen. Onder bepaalde voorwaarden kan de ziekte ook als beroepsziekte worden erkend.

Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen

Uit cijfers van HR-dienstverlener Securex blijkt dat het langdurig absenteïsme in België blijft stijgen. Securex concludeert dat op basis van een onderzoek bij 23.253 werkgevers en 208.048 medewerkers uit de privésector.

Gezondheidstoezicht voor ex-houtbewerkers

Werknemers uit de houtsector lopen een verhoogd risico om neuskanker te ontwikkelen als gevolg van langdurige blootstelling aan houtstof. De houtbewerkers krijgen daarom voortaan de mogelijkheid om hun gezondheid blijvend te laten screenen na hun loopbaan in de houtsector.

FBZ verleent bijstand aan organisaties en bedrijven bij risicoanalyses

Bedrijven, onderwijsinstellingen, provinciale en gemeentelijke overheden kunnen advies vragen bij het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) voor bepaalde risicoanalyses.