Onderzoek

Arbobeleid en -resultaten in Europees perspectief

In het kader van de geplande evaluatie van de Nederlandse Arbowetgeving liet de Nederlandse overheid een vergelijkend onderzoek uitvoeren met drie buurlanden. In het onderzoek werd de bestaande wetgeving en het beleidskader over veiligheid en gezondheid op het werk vergeleken met de resultaten op het terrein. Is er een verband tussen het gevoerde beleid en arbostelsel en de arbeidsomstandigheden? 

Onderzoek naar de kosten en baten van preventie

Prevent leidde een twee jaar durende studie naar de kosten en baten van veiligheid en gezondheid op het werk.

Ygeia in Kallikratis

Prevent was partner in een Europees onderzoeksproject dat de effecten onderzoekt van het grootschalige herstructureringsproject van de lokale overheden in Griekenland Kallikratis op de gezondheid van de werknemers.

Hires Public

De Europese Commissie spant zich sinds 2008 in voor onderzoek naar de impact van herstructureringen in bedrijven op het welzijn van werknemers. Het zette drie opeenvolgende projecten op, waarvoor Prevent Belgische partner is: Hires (Health in Restructuring), Hires Plus en Hires Public.

Arbeidsomstandigheden in Nederland

In april 2007 publiceerde het Nederlandse TNO de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2006. Dit is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. We lichten er de belangrijkste resultaten voor u uit.

Het kan anders: duurzaam ondernemen in de lift

Duurzaam ondernemen, het is een van de concepten die je steeds vaker ziet opduiken. De overheid moedigt duurzaam ondernemen aan, bedrijven brengen ‘duurzaamheidsverslagen’ uit. Wat houdt het concept precies in?

KMO’s en de naleving van de wetgeving

Hoe staan KMO’s tegenover hun eigen invulling van de veiligheids- en gezondheidswetging? En wat zijn de beste interventiestrategieën om de naleving van de wetgeving naar omhoog te halen? Dat vroeg de Health & Safety Executive in Engeland zich af en voerde hiernaar onderzoek uit.

Farao: de eerste metingen

In 2004 heeft toenmalig Staatssecretaris voor welzijn op het werk Kathleen Van Brempt een actieplan ontwikkeld voor de vermindering van ernstige arbeidsongevallen op het werk. Het plan kreeg de naam Farao: het Federaal Actieplan voor de Reductie van Arbeidsongevallen. Een van de voorgestelde meetinstrumenten was de Farao-meter. Die moet nagaan hoe het gesteld is met het preventiebeleid op de werkvloer. De eerste resultaten zijn nu gekend.

Veiliger en gezonder met MVO?

De term ‘corporate social responsability’ (CSR) maakt meer en meer opgang. In het Nederlands heeft men het over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). Maar wat betekent dat nu juist? En kan MVO de veiligheid en gezondheid in een bedrijf ten goede komen? Een antwoord op die vragen vonden we in het recent verschenen rapport ‘Corporate social responsability and safety and health at work’ van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.