Artikel

De wet welzijn op het werk, een product met Europese invloed?

Dit jaar viert de wet van 4 augustus 1996, die betrekking heeft op de het welzijn van de werknemers, zijn twintigste verjaardag. Dat is een gepast moment om de totstandkoming van de wet te bestuderen en in het bijzonder de Europese invloed hierop.

VS strenger op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk

Amerika, het land van de vrijheid… Tenminste, dat is de mening van mensen die met een Europese bril naar het westen kijken. Weinigen beseffen hoe streng de Verenigde Staten zijn op het vlak van de preventie van ongevallen en intoxicaties op de werkplek.

 

Brussels Gewest: bedrijfsvervoerplan

Mobiliteit is een belangrijke bekommernis voor het Brussels Gewest. Daarom werden bedrijven met meer dan 100 werknemers sinds 2004 verplicht een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen. Beknopt overzicht van de verplichtingen.

Prioriteiten werkgelegenheid en gezondheid van het Nederlands voorzitterschap

Van 1 januari tot 1 juli 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het Nederlands voorzitterschap heeft alvast enkele prioriteiten aangekondigd rond de thema’s werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken. 

Peeters presenteert beleidsnota 2016

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) stelde op 3 november 2015 zijn beleidsnota voor het jaar 2016 voor aan de Kamer. Groot nieuws viel er niet te rapen, maar de beleidsnota bevat toch enkele interessante punten.

Overdracht van personeelsleden van de FOD WASO naar de gewesten

In het Staatsblad van 3 april 2014 verschenen acht koninklijke besluiten tot overdracht van personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), naar de Waalse Regering, de Vlaamse Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Advies van het EESC over het Europees strategisch kader 2014-2020

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft recent een advies gepubliceerd over het nieuwe strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020. Hoewel het EESC een nieuwe strategie toejuicht, wijst het ook op het bestaan van enkele pijnpunten. 

Verenigd Koninkrijk: bedrijven in overtreding financieren inspectie

Sinds 1 oktober 2012 factureren de Britse arbeidsinspectiediensten hun prestaties aan de bedrijven waar inbreuken op de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk werden vastgesteld. Het systeem, onder de naam FFI (Fee for Intervention), wil de kosten van de inspecties verschuiven van de gemeenschap naar de bedrijven die in overtreding zijn en zo meteen ook alle andere bedrijven aansporen om de regels na te leven. De effecten van dit systeem werden onlangs geëvalueerd. Welke lessen hebben de inspectiediensten hieruit getrokken?

Is de wet van 4 augustus 1996 volwassen geworden?

Luc Van Hamme, adviseur-generaal bij de FOD WASO, heeft de evolutie van de regelgeving bestudeerd, alsook de bijstellingen ervan in de loop der jaren. Hij wil het debat aanzwengelen door de gevolgen van de economische veranderingen op het welzijn op het werk in een historische context te plaatsen: Vanwaar komen we? Welke evoluties hebben de Belgische en Europese wetgeving reeds ondergaan? Met welke uitdagingen worden we geconfronteerd? Daarvoor heeft hij een antwoord gezocht op de vraag of de wet Welzijn (die onlangs haar 18de verjaardag vierde…) al dan niet volwassen is geworden.

Peeters concretiseert zijn beleid in beleidsnota

Nadat de nieuwe minister van werk Kris Peeters (CD&V) eerder al zijn beleidsverklaring publiceerde, is nu ook de beleidsnota vrijgegeven. Daarin wordt het beleid geconcretiseerd en worden een reeks maatregelen opgesomd. Opnieuw komen enkele zaken in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk aan bod.