Artikel

Ergonomische analyse en oplossing

De deelnemers aan de opleiding Adviseur Ergonomie, georganiseerd door Prevent en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen (PVI), stellen aan het einde van de cursus een eindwerk voor. Het eindwerk maakt een analyse van een werkpost volgens ergonomische methodolgie en een voorstel voor oplossing. PreventFocus stelt hieronder een aantal samenvattingen van deze praktijkvoorbeelden voor.

Ergonomie verplicht?

Een koninklijk besluit over ergonomie is er niet, maar de wetgeving bevat heel wat aanknopingspunten om ergonomische principes te verankeren in het welzijnsbeleid. Daar bovenop zijn er  heel wat normen die duidelijke richtlijnen aanreiken om het werk ergonomisch te organiseren.

In de BrES voor ergonomie

De BES, de Belgische ergonomievereniging, werd precies 25 jaar geleden opgericht om de Belgische ergonomen te verenigen en te informeren. De vereniging wil op die manier bedrijven ertoe aanzetten ergonomische principes te hanteren bij de organisatie van het werk. Sinds 1986 is er al veel ten goede veranderd, maar er is nog werk aan de winkel. PreventFocus sprak met nationaal voorzitster Veerle Hermans en secretaris Alain Piette over het verleden en de toekomst van de vereniging.

Ergonomische principes verklaard

Wat betekent ergonomie? Welke principes moet men hanteren wanneer men de werkplek ergonomisch inricht?

Rik Op De Beeck en Freddy Willems, Prevent

Callcenters in de praktijk

Om te werken in een callcenter moet je erg stressbestendig zijn. Niet alleen de lange zithouding, maar ook de onzekere contracten, flexibele werkuren en de voortdurende monitoring door de bazen maakt het er voor de werknemers van contactcenters niet gemakkelijk op. Werkgevers en vakbonden zoeken naar oplossingen.

Gezond achter je scherm

Computerwerk, heel veel mensen hebben ermee te maken. Het lijkt niet direct een fysiek belastende taak te zijn, er is bij beeldschermwerk inderdaad geen sprake van gesleur met zware lasten. Toch kent beeldschermwerk belastende factoren die gevolgen kunnen hebben voor spieren, pezen en gewrichten. Ook oogklachten, hoofdpijn, vermoeidheid,... zijn klachten die beeldschermwerkers vaak vernoemen.

Risicofactoren bij kassawerk

Kassawerk houdt risico’s in op verschillende vlakken. Alhoewel elke winkel of winkelketen een werkpost ontwerpt in functie van de desiderata's van het bedrijf (beschikbare ruimte, gewenste werkmethode, imago, ergonomische vereisten,...), gelden bepaalde zaken voor kassawerk in het algemeen.