Artikel

Crowdsourcing: online arbeidsplatforms en de gevolgen voor het welzijn op het werk

Het inhuren van arbeidskrachten via online platforms zit in de lift. Maar wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die zo aan het werk gaan?

 

Opinie: Mag een werkgever de e-mails van zijn werknemers lezen?

Over de vraag of een werkgever de e-mails van zijn werknemers mag inkijken, is al heel wat inkt gevloeid. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) heeft in de loop der jaren haar standpunt gewijzigd en is sinds kort van mening dat de werkgever de e-mailberichten van zijn werknemers wel degelijk mag lezen, hoewel dit indruist tegen onze wetgeving. Martin Willems, permanent secretaris bij de Landelijke Bediendencentrale (LBC), stelt zich vragen bij deze ommezwaai. 

 

Over de auteur:
Martin Willems is permanent secretaris bij de Landelijke Bediendenbond (LBB) en volgt de bedrijven uit de IT-sector en de sector van de nieuwe technologieën op. Hij is ook lid van de vzw Terra Laboris, een onderzoekscentrum voor sociaal recht.

 

Noodoproepcentrales: Preventie van MSA door emotionele ondersteuning

Een ergonomische studie, uitgevoerd in Canada onder operatoren van de 911-noodoproepcentrales, toont aan dat ergonomische bureaus niet volstaan om musculoskeletale aandoeningen (MSA) te voorkomen. Door de psychosociale belasting, zoals een verhoging van de werklast of complexiteit van de oproepen, hebben de operatoren immers meer last van MSA. Bij de preventie moet ook aandacht uitgaan naar de cognitieve en emotionele ondersteuning van de operatoren, aldus de onderzoekers van het IRSST. 

Coworking- en flexwerkkantoren: “We creëren een plek waar je graag komt werken”

Steeds meer werknemers krijgen de kans om zogenaamd flexibel of plaatsonafhankelijk te werken. Op maandag naar het hoofdkantoor, op dinsdag thuis, woensdag in een regionale vestiging,… Coworkingspaces en flexwerkkantoren spelen handig in op deze trend en schieten als paddenstoelen uit de grond. Op welke manier dragen zij bij aan het welzijn van kantoorwerkers? PreventFocus bracht een bezoek aan drie spelers op de flexwerkmarkt.

Apps voor preventiemedewerkers: nuttig?

Het Nederlandse A&O-fonds Provincies onderzocht in de loop van 2014 of apps en digitale instrumenten een meerwaarde kunnen bieden voor preventiemedewerkers. De onderzoekers concluderen dat apps een nuttige aanvulling kunnen zijn op de bestaande hulpmiddelen, mits de gebruiker rekening houdt met enkele aandachtspunten. 

Werknemers informeren over gezondheidseffecten led verlichting

De Nederlandse Gezondheidsraad raadt beleidsmakers en werkgevers aan om mensen beter te informeren over de mogelijke gevolgen van led verlichting. Dat staat te lezen in het Briefadvies Gezondheidsrisico’s van leds.

3D-technologie: opgelet voor de ogen!

In de afgelopen tien jaar maakten de nieuwe audiovisuele technologieën op het vlak van de 3D-stereoscopie een snelle ontwikkeling door. Het Franse agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid Anses (afkorting van Agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail) evalueerde de potentiële gezondheidsrisico's bij het gebruik hiervan. 

Open space kantoren: een hele mondvol

Verduidelijking bij de terminologie die gehanteerd wordt over open space kantoren (landschapskantoren) en activity based working.

Nederlandse richtlijn voor ‘computerwerk’

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat bijna 80% van de werknemers minimaal één uur per dag beeldschermwerk uitvoert. Gemiddeld verricht de Nederlandse werknemer 3,8 uur per dag beeldschermwerk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn met aanbevelingen voor deze werknemers opgesteld.

Landschapskantoren in vraag gesteld

Steeds meer studies tonen aan dat landschapskantoren niet aan de verwachtingen voldoen. Toch is dit type werkplaatsen nog steeds succesvol. Wellicht omdat veel bedrijven en instellingen de inrichting van hun werkruimtes nog steeds toevertrouwen aan facility managers en meubelleveranciers. Psychologen, ergonomen en zelfs economen vinden dat open space offices de communicatie, creativiteit en prestaties minder goed beïnvloeden dan gedacht.