Wetgeving

Medisch attest voor werknemers in de voedingswarensector niet meer vereist

Sinds 1 januari 2016 is het verplicht gezondheidstoezicht opgeheven voor werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen. Bleef wel de verplichting om een medisch attest voor te leggen op basis van de wetgeving inzake voedselhygiëne. Ook deze verplichting is nu opgeheven door een koninklijk besluit van 3 juli 2018.

Meer producten kunnen Europees Ecolabel behalen

Sinds 19 februari 2010 gelden de nieuwe regels rond de Europese Milieukeur (Ecolabel) die ingevoerd werden door Verordening nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU milieukeur (PB 30 januari 2010).