Goede Praktijk

Preventie: een perfecte driehoeksverhouding?

Dat een samenwerking met drie goed kan werken, bewijst het project ‘Veiligheid bij uitzendkrachten in de voedingssector’. Het bedrijf Pidy Gourmet uit Ieper werkt in het kader van dit project samen met verzekeraar Axa en de uitzendbureaus aan een beter onthaal en begeleiding van uitzendkrachten. Met resultaat, zo blijkt.

Afvalverwerking in AZ Sint-Jan Brugge

Een ziekenhuispatiënt produceert per verpleegdag gemiddeld 5 kg afval. Dat gaat dan om papier, naalden, gft-afval, lichaamsvochten,… Sommige zieken (vb. patiënten die een therapie of onderzoek ondergaan met radioactieve isotopen op de dienst nucleaire geneeskunde) produceren zelfs radioactief afval. Hoe gaat een ziekenhuis om met al dit afval en hoe voorkomt men dat besmet afval een risico vormt voor het afvalverwerkend personeel? PreventFocus vroeg het aan de milieudienst van het AZ Sint-Jan in Brugge.

Beheer van verzorgingsafval

Een ziekenhuiseenheid genereert een hoeveelheid afval die moet beheerd worden op het vlak van reglementering en milieu, en in het kader van een budget: de praktische aanpak van het ‘Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye’ in Seraing.