Werknemersinformatie

Asbest zo veilig mogelijk verwijderen

Asbest is kankerverwekkend. Je verwijdert het goedje dus best met de nodige voorzichtigheid. Aan de hand van enkele richtlijnen kan je het gevaar beperken.