Actueel

Campagne ‘Wees alert voor asbest’

Met de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne ‘Wees alert voor asbest’ willen Fedris en Constructiv werknemers bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. In dit artikel brengt Constructiv de belangrijkste elementen van deze campagne naar voren.

Asbest en asbestverwijdering: stand van zaken

Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen blootstelling aan asbest. De Vlaamse Regering wil echter verder gaan en alle asbest verwijderen uit Vlaanderen tegen 2040. Men heeft alvast een eerste stap gezet met het sloopopvolgingsplan om selectief slopen te stimuleren.

Binnenkort piek in aantal sterfgevallen door asbest in België

Asbest zit verwerkt in allerlei bouwmaterialen en is in ons land alomtegenwoordig. Het is al lang geweten dat de stof schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Door de hoge import ervan in het verleden, kunnen we ons in de toekomst verwachten aan een piek in het aantal sterfgevallen veroorzaakt door asbest.

Asbest verwijderen volgens de regels

Erkende bedrijven die asbest verwijderen, moeten met de grootste omzichtigheid tewerk gaan. Niet alleen om de eigen werknemers te beschermen, maar ook om de omgeving niet te besmetten. PreventFocus ging langs bij Aclagro, een erkend asbestverwijderaar uit Wondelgem, en sprak er met preventieadviseur Olivia Van Haverbeke, werfleider Steven Meersman en meestergast Christophe Gevaert.

Asbest: een gebrek aan expertise in België

Asbest komt regelmatig ter sprake in de media en de berichtgeving is zelden objectief of wetenschappelijk onderbouwd. PreventFocus wil weten hoe het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid (arbeidsinspectie) de asbestproblematiek in bedrijven benadert. Alain Soetens, directeur van het TWW Namen, Waals-Brabant en Luxemburg, legt ons uit waar de kern van het probleem zit.

Frankrijk moet de strijd tegen asbest opvoeren

De Franse Hoge Gezondheidsraad (Haut conseil de la santé publique) wil dat er meer asbesthaarden gelokaliseerd worden en dat er meer metingen van asbeststof in de lucht gebeuren. Tegelijkertijd wil de Raad ook de drempel verlagen om verwijderings- of begrenzingswerkzaamheden van asbesthoudende materialen op te starten.

Slachtoffers van asbest worden gelijkgeschakeld

Op 1 april 2014 trad een nieuwe wet in werking. Het gaat om de uitbreiding van de financiële tussenkomst van het Asbestfonds.

Omzetting van Asbestrichtlijn: Verenigd Koninkrijk op het matje geroepen

De Europese Commissie heeft op 16 februari 2011 een ‘met redenen omkleed advies’ gestuurd naar de Britse regering omdat die de Europese richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen asbestrisico’s niet correct omgezet had.