Onderzoek

NIOSH-studie: brandweerlui hebben meer kans om kanker te ontwikkelen

Een studie van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) bij 30.000 brandweermannen in drie grote steden wijst uit dat ze meer kans hebben om kanker te krijgen dan de Amerikaanse bevolking in het algemeen. Ze lijden ook vaker aan bepaalde types kanker.

Asbest: Affset plaatst vraagtekens bij meettechnieken en korte vezels

Het Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) publiceerde in februari een advies over asbest. Het Affset stelt dat niet met zekerheid vaststaat dat korte asbestvezels ongevaarlijk zouden zijn. Het adviseert dan ook een verstrenging van de bestaande grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en beveelt aan om de huidige meettechnieken te herzien, vooral in verband met de telregels voor vezels.

Franse zelfstandigen en asbest

In Frankrijk blijft de blootstelling aan asbest op het werk een van de belangrijkste gezondheidsproblemen. De mensen die een zelfstandig beroep uitoefenen, worden hierdoor in het bijzonder getroffen. Volgens de eerste resultaten van het Espri-programma (epidemiologie en toezicht op de zelfstandige beroepen) werden de helft van de gepensioneerde zelfstandigen tijdens hun beroepsleven aan asbest blootgesteld.