Onderzoek

Slipweerstand van vloeren beïnvloeden

De slipweerstand van vloeren is afhankelijk van vele factoren: de oppervlakteruwheid, de slijtage, de vervuiling, het onderhoud van de vloer,… Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) deed onderzoek naar wat precies de slipweerstand van een vloer kan beïnvloeden.

Testresultaten glijweerstand schoeisel en vloeren niet altijd correct

De gestandaardiseerde testmethodes voor het meten van de slipweerstand van veiligheidsschoenen en vloeren geven niet altijd een correct beeld van de werkelijke situatie op de werkvloer. Het resultaat is dat bedrijven het moeilijk hebben om geschikt schoeisel en vloeren te kiezen om het aantal ongevallen door glij- en struikelpartijen te verminderen.

Frankrijk: beroepsrisico’s in parkeergarages

Het Franse agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) publiceerde in juli 2010 een advies getiteld “Beroepsactiviteiten en luchtkwaliteit in parkeergarages”. Het doel van de studie was het identificeren van de meest risicovolle beroepsactiviteiten in overdekte parkeerterreinen en van de meest problematische vervuilende stoffen, met als doel het opstellen van preventieadviezen.