Onderzoek

Overlapping professioneel en persoonlijk leven beter dan strakke scheiding

De helft van de Belgen is voorstander van een versmelting tussen job en gezin, in plaats van een strikte afbakening tussen de twee. Dat blijkt uit een bevraging van een representatieve steekproef van 1050 werknemers en werkgevers die eind 2017 werd uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team.

De negatieve gevolgen van lang pendelen

Uit cijfers van de werkbaarheidsmeting 2016 van de Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat in Vlaanderen één werknemer op de tien twee uur of langer pendelt naar en van het werk. Lang pendelen heeft negatieve gevolgen. Zo hebben werknemers die lang pendelen het o.a. moeilijker om een goede werk-privébalans te bewaren.

Lichte stijging tewerkstelling personen met een handicap bij federale overheid

Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. Uit het evaluatieverslag 2016 van de BCAPH blijkt dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij de federale overheid licht gestegen is ten opzichte van het jaar ervoor. 

Open spaces aanpassen aan het functioneren van het brein?

Open spaces zijn voor velen een noodzakelijk kwaad. De Nederlandse Spoorwegen (NS) wil proberen daar het beste van te maken door rekening te houden met het functioneren van het brein.
 

Nachtwerk: siësta tijdens dienst bevordert efficiëntie op het werk

Zowel werkgevers als werknemers denken dat een siësta doen op het werk wijst op een gebrek aan professionalisme. Nochtans blijkt het tegendeel waar te zijn: wie even een rustpauze neemt, is minder moe op het einde van de nachtdienst en werkt dus efficiënter. Een studie uitgevoerd onder verplegers op een afdeling Intensieve Zorgen onderzocht wat hier precies van aan is. 

Arbeidsorganisatie en welzijn op het werk in Europa

Eurofound, de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden, publiceerde onlangs een verslag van de laatste ‘Company Survey’. Die enquête onderzoekt het beleid van Europese bedrijven op het vlak van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en sociale dialoog.

Kwalificaties en kwaliteit van het werk

Op 20 augustus 2014 publiceerde Eurofound een rapport over de relatie tussen de kwaliteit van het werk en de verschillende factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Eens te meer blijkt dat het opleidingsniveau bepalend is voor de kwaliteit van het werk.

Lange werkdagen: welke gezondheidseffecten?

Werkdagen van 12 uur of langer kunnen op termijn een nadelig effect hebben op de gezondheid van de werknemers. De wetenschappelijke literatuur wijst op een verhoogd risico op fouten en ongevallen, een toename van verslavingen, rugproblemen en een gewichtstoename.

De impact van herstructureringen op welzijn op het werk

Uit een studie naar het het effect van herstructureringen op het welzijn van werknemers blijkt dat de werkdruk en de erkenning die de werknemers ervaren, een belangrijke invloed hebben op hun stressniveau.

Arbeidsomstandigheden en absenteïsme

Uit een onderzoek in het Scandinavian Journal of Work blijkt dat veranderingen in de fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden een verschillende invloed hebben op het absenteïsme.