Onderzoek

Partnergeweld: onderzoek naar impact op het werk

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) voerde vorig jaar, in samenwerking met drie Belgische vakbonden, een nationale enquête uit over de impact van partnergeweld op de werkomgeving.

Geweld in Luxemburgse ziekenhuizen

Naar aanleiding van het toenemende geweld tegen gezondheidswerkers, eisten enkele volksvertegenwoordigers een analyse van de situatie in Luxemburg. In dat kader stelden de Luxemburgse ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zekerheid de statistieken voor van gevallen van geweld tegen ziekenhuispersoneel tussen 2010 en 2017.

1 op 8 Belgische werknemers geconfronteerd met agressie op het werk

In 2016 bevroeg Idewe meer dan 17.000 Belgen over hun psychosociaal welzijn op het werk. Uit deze bevraging blijkt dat 1 op 8 Belgische werknemers in de afgelopen 6 maanden te maken kreeg met agressie op de werkvloer; 1,7% werd er zelfs wekelijks (of vaker) mee geconfronteerd.

Psychosociale risico's blijven grootste zorg voor Europese ondernemingen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de resultaten bekendgemaakt van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (ESENER-2). Daaruit blijkt dat driekwart van de ondernemingen in Europa psychosociale problemen als een belangrijke uitdaging beschouwt. 

Thuiszorghulp: fysieke en mentale belasting in cijfers

Het INRS ondervroeg 235 werknemers van een bedrijf uit de thuiszorgsector over hun dagelijkse bezigheden op het werk. Thuishelpers moeten steeds dezelfde taken uitvoeren, maar de omstandigheden waarin ze werken kunnen sterk verschillen. 

Mentale gezondheid en de Europese regelgeving

Prevent rondde samen met partners van TNO, de Universiteit van Nottingham, het Work Research Centre en de London School of Economics een studie af over de mentale gezondheid op het werk in Europa. Opdrachtgever was de Europese Commissie, DG Employment. 

Aandachtspunten voor burn-out in België

Securex voerde een onderzoek naar burn-out bij een representatief staal van 1.318 werknemers en 544 HR-managers volgens een realistische verdeling tussen de private en publieke sector in België. Dit onderzoek wil op de eerste plaats nagaan hoeveel werknemers een risico lopen en in welke mate bedrijven zich zorgen moeten maken over burn-out.

Bedrijfscultuur bepalend element voor grensoverschrijdend gedrag

Een onderzoek dat gevoerd werd in het kader van het Zwitserse onderzoeksprogramma "Egalité entre hommes et femmes" toont aan dat er geen typische profielen bestaan van daders en slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Volgens deze studie is het klimaat in het bedrijf de bepalende factor.

Prevention Lab 2.0

In dit project wordt een leerplatform PreventionLab ontwikkeld inzake psychosociale risico’s op het werk. 

NMBS: agressiebeleid op het goede spoor?

Er bestaat een belangrijk verschil tussen de officiële cijfers over agressie tegen treinbegeleiders en de dagelijkse realiteit. Zo worden de meeste lichte feiten als beledigingen en bedreigingen nooit aangegeven. Veel begeleiders beschouwen dit immers als ’part of the job’. Dat blijkt uit een enquête bij de treinbegeleiders van de NMBS door VUB-studente Iris Steenhout.