Voorbeelden

Hoe kunnen wij u helpen ? 
Technische maatregelen, zorgsystemen, risicoanalyse, procedures, instructies en regels zijn noodzakelijk om een performant preventiebeleid te ontwikkelen. Maar naast deze structurele maatregelen, is het evenzeer van belang om de inzet en de betrokkenheid van het management en de medewerkers op vlak van preventie te stimuleren. Dit kan alleen door ook de organisatiecultuur met betrekking tot preventie en veiligheid te beïnvloeden en te versterken. Door middel van een trajectbegeleiding kan Prevent uw bedrijf ondersteunen om het preventiebeleid naar een hoger niveau te tillen. Hierbij wordt zowel gewerkt aan de preventiecultuur als aan de preventiestructuren.

 

Voorbeelden van acties

  • Begeleiding van het top management

Wij betrekken het top management en de directie in het ontwikkelen van het preventiebeleid en bieden concrete handvatten aan om een strategie te ontwikkelen en hun engagement te vergroten.

  • Workshops hiërarchische lijn

Jaarlijks leidt Prevent meer dan 2500 kaderleden en leden van de hiërarchische lijn opgeleid en gesensibiliseerd om een actieve rol op te nemen in het preventiebeleid. Dit kan ook in uw bedrijf.

  • Workshops werknemers

Betrokkenheid bij het preventiebeleid geldt ook voor de basis. Wij bieden een reeks van methodes en trainingen op maat aan, zoals participatieve risicoanalyse, toolboxmeeting en 5S. Doel: de betrokkenheid van alle werknemers te verhogen. Veel voorkomende thema’s zijn: het herkennen en melden van gevaren en risico’s, het volgen van veiligheidsregels, elkaar aansturen naar veilig gedrag.

  • Audits en thematisch onderzoek

Voor grote risicothema’s wordt, met inbreng van interne en externe expertise, een plan van aanpak gemaakt. Op deze manier kunnen de risico’s via technische en organisatorische maatregelen beheerst worden. Prevent toetst ook de conformiteit met de welzijnswetgeving en de efficiëntie van het preventiebeleid.

  • Opzetten van campagnes

In sommige gevallen is het nodig om het gedrag rond bepaalde risico’s te beïnvloeden. Welk (veilig) gedrag wordt verwacht? Welke regels mogen in geen geval overtreden worden?

  • Brochures op maat

Prevent maakt in samenwerking met uw bedrijf brochures, handboeken en folders op maat, om het onthaal van nieuwe werknemers te verbeteren, om contractors te informeren of om werknemers te sensibiliseren.

  • Safety Days

Tijdens een Safety Day of veiligheidsdag kan u uw werknemers sensibiliseren en alert maken voor mogelijke risico’s op de werkvloer en voor het nemen van de nodige preventiemaatregelen. Wij komen langs en luisteren naar de specifieke behoeften die heersen binnen uw bedrijf. Vervolgens maken we een gepersonaliseerd voorstel voor u.

 

Praktisch
Hebt u specifieke wensen of vragen, neem dan contact op met onze klantendienst op het telefoonnummer 016 910 910 of via het e-mailadres customer [at] prevent [dot] be of vul het contactformulier in