Wie neemt de bevoegdheden inzake de informatie en raadpleging van de OR over?

De omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 2002 inzake de informatie en raadpleging van werknemers naar Belgisch recht hield voor bedrijven van 50 tot 99 werknemers een wijziging in van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). In bedrijven met minder dan 50 werknemers is het de vakbondsafvaardiging (VA) die nieuwe bevoegdheden krijgt. Over welke bevoegdheden gaat het? En wat als er geen ondernemingsraad (OR) is?
Gearchiveerd Info
Laatste wijziging:
©:
PreventActua 07/2009

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.