Risicometer en notitieboekje: medewerkers betrekken bij risicobeheer

Risicometer en notitieboekje Prevent: medewerkers betrekken bij risicobeheer
De risicometer is een handig gadget waarmee medewerkers op de werkvloer een eerste inschatting kunnen maken van een risico. 


Dat gebeurt aan de hand van de ernst van de mogelijke gevolgen en de kans dat het risicoscenario ook werkelijk gaat plaatsvinden.

In het notitieboekje kunnen medewerkers systematisch alle gevaren en risico’s neerschrijven die ze tegenkomen tijdens het uitvoeren van hun taken. Je kan naast het gevaar en suggesties voor preventiemaatregelen ook de inschatting van het risico noteren (bv. op basis van de risicometer).

BESTELLEN