preventFocus: Werknemersgezondheid

preventFocus: Werknemersgezondheid
Volgens de vierjaarlijkse indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw hebben Vlaamse en Brusselse ondernemingen steeds vaker oog voor de gezondheid van hun medewerkers. Ondanks die positieve conclusie is er nog heel wat ruimte voor verbetering, vooral op het vlak van mentaal welbevinden.

Het artikel 'Ondernemingen hebben steeds vaker oog voor gezondheid medewerkers', dat verscheen in het januarinummer van preventFocus, bespreekt de resultaten van de indicatorenbevraging.

IK WIL MEER WETEN

Nog niet geabonneerd op ons magazine preventFocus? Contacteer ons op 016/910.910 of via customer [at] prevent [dot] be (e-mail).