preventFocus: Terugvinden van digitale informatie

preventFocus: Terugvinden van digitale informatie
Informatie wordt al jaren bewaard in files, die verdeeld worden over folders. Een streng beleid is nodig om dit op langere termijn overzichtelijk te houden. Gelukkig komen er meer en meer digitale oplossingen op de markt die helpen bij het documentbeheer.
In het artikel 'Het terugvinden van digitale informatie: verleden, heden en toekomst' uit het meinummer van preventFocus, leest u meer over deze oplossingen en het belang van een goed beleid.