preventFocus: Risicoanalyse brand

 preventFocus: Risicoanalyse brand
Brandpreventie begint met het maken van een risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse is het van belang om rekening te houden met de mogelijke oorzaken van brand en de verschillende factoren die het brandrisico beïnvloeden. Een regelmatige bijsturing van de analyse, zeker in geval van wijzigingen, is noodzakelijk.


In het novembernummer van preventFocus krijg je meer informatie over de wetgeving rond brandpreventie, de oorzaken en risicofactoren van brand en de risicoanalyse.

IK WIL MEER WETEN

Nog niet geabonneerd op ons magazine preventFocus? Contacteer ons op 016/910.910 of via customer [at] prevent [dot] be (e-mail).