preventFocus: Organisatie van de eerstehulpverlening

Als er een ongeval gebeurt of iemand onwel wordt, is het een kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Een goede eerstehulpverlening op het werk vereist het opstellen van procedures en het voorzien van personeel en de nodige middelen.

In het oktobernummer van preventFocus vindt u een preventMemo over de organisatie van de eerstehulpverlening.

IK WIL MEER WETEN

Nog niet geabonneerd op ons magazine preventFocus? Contacteer ons op 016/910.910 of customer [at] prevent [dot] be (via e-mail).