preventFocus: Cyberpesten op het werk

preventFocus: Cyberpesten op het werk
preventFocus magazine - december 2018 Cyberpesten lijkt op het eerste zicht een jongerenprobleem te zijn. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de populaire media is er hier de laatste jaren dan ook veel aandacht aan besteed. Minder gekend is dat cyberpesten ook volwassenen treft en binnen de werkcontext kan plaatsvinden. Uit recent onderzoek in Vlaanderen blijkt dat ongeveer 3% van de werknemers te maken krijgt met dit negatief online gedrag.

In het artikel Cyberpesten op het werk: meer dan een oud probleem in een nieuw jasje uit het decembernummer van preventFocus vertelt Dr. Ivana Vranjes meer over dit fenomeen. Ze gaat onder andere dieper in op de oorzaken, gevolgen en te treffen maatregelen.

preventFocus 
preventFocus is een maandelijks blad dat achtergrondinformatie verstrekt op een toegankelijke, praktische en gevarieerde manier: toelichting bij wetgeving, reportages, praktische artikels, besprekingen van studies, rapporten en onderzoeken, opiniestukjes, interviews, ... 
Meer info

Abonnees 
preventAssist- en preventEssentialsabonnees kunnen de artikelen online raadplegen. preventAssistabonnees ontvangen ook meteen een hardcopy van het magazine.