preventFocus - Building Information Modeling

preventFocus - Building Information Modeling
Building Information Modeling of BIM wordt gedefinieerd als het gebruik van een gedeelde digitale weergave van een gebouwd goed om het ontwerp, de bouw en het gebruik ervan te vergemakkelijken, om zo te komen tot een betrouwbare basis voor beslissingen. 


BIM startte vanuit de marktvraag om 3D-modellen van bouwprojecten te creëren om zo virtueel door een nieuw ontwerp te stappen. Ondertussen is BIM uitgegroeid tot een samenwerkingsproces tussen alle partijen die betrokken zijn bij ontwerp, bouw en onderhoud van een gebouw. Wie ermee aan de slag wil, moet heel goed weten wat het is en wat ervoor nodig is.

In het novembernummer van preventFocus benadrukt Matthise Gosselink, bestuurder van Bimproof, dat BIM meer is dan alleen een 3D-model. Wie goed wil bimmen, moet kunnen samenwerken in het complexe spel van informatie-uitwisseling.

IK WIL MEER WETEN

Lees ook het eerste artikel 'Building Information Modeling: de toekomst van de bouw?' uit deze tweedelige artikelsreeks.

Nog niet geabonneerd op ons magazine preventFocus? Contacteer ons op 016/910.910 of customer [at] prevent [dot] be (via e-mail).

: Bouw