preventFocus - Bouw van een windmolen: interactie tussen preventiedienst en veiligheidscoördinatie

preventFocus - Bouw van een windmolen
Op de terreinen van Janssen Pharmaceutica werd een windmolen gebouwd. 

Het artikel 'Bouw van een windmolen: interactie tussen preventiedienst en veiligheidscoördinatie', dat verschijnt in het juninummer van preventFocus, beschrijft kort de vijf fasen van de bouw en de betrokkenheid van de verschillende actoren bij dit project.

Lees het artikel