preventFocus - Bore-out: het vervelende van verveling

preventFocus - Bore-out: het vervelende van verveling
Bore-out is een psychosociaal risico dat minder vaak belicht wordt dan burn-out. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Het is belangrijk dat beide partijen bereid zijn om samen te zoeken naar oplossingen. De preventieadviseur of arbeidsgeneesheer kan hierbij ondersteuning bieden, soms zelfs proactief.


In het juninummer van preventFocus gaat auteur Steven van der Minne in op de oorzaken, de rol van de arbeidsarts en mogelijke oplossingen.

IK WIL MEER WETEN

Nog niet geabonneerd op ons magazine preventFocus? Contacteer ons op 016/910.910 of customer [at] prevent [dot] be (via e-mail).