preventFocus: Bescherming tegen vlambogen

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen
preventFocus-magazine – mei 2020 Voor wie in contact komt met elektrische installaties onder spanning, dreigen twee gevaren: elektrisering (en soms zelfs elektrocutie) en vlamboogongevallen. Het aantal verloren werkdagen door elektrisering neemt volgens OSHA de laatste 20 jaar af, maar deze positieve evolutie wordt ruimschoots gecompenseerd door het ernstige lichamelijk letsel dat kan ontstaan door de gevolgen van een vlamboogongeval.


Het artikel Bescherming tegen vlambogen uit het meinummer van preventFocus gaat dieper in op de beschermingskledij die men moet dragen tegen letsels die veroorzaakt worden door vlamboogongevallen, en de normen waaraan deze moet voldoen.

preventFocus
preventFocus is een maandelijks blad dat achtergrondinformatie verstrekt op een toegankelijke, praktische en gevarieerde manier: toelichting bij wetgeving, reportages, praktische artikels, besprekingen van studies, rapporten en onderzoeken, opiniestukjes, interviews, ...
Meer info

Abonnees
preventAssist- en preventEssentialsabonnees kunnen de artikelen online raadplegen. preventAssistabonnees ontvangen ook meteen een hardcopy van het magazine.