prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid
Iedereen is mee verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving, zowel werkgevers als werknemers als derden. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, ongeacht de uitgeoefende functie.

 

De keuzes die ieder maakt, kunnen doorslaggevend zijn bij de totstandkoming van meer veiligheid en gezondheid op het werk. Het gedrag van iedereen op de werkvloer is een belangrijke, maar vaak vergeten, factor bij arbeidsongevallen.

In ons prevent[e]Training-aanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over dit onderwerp.

Bekijk de trailer en onze prevent[e]Trainingcatalogus.