prevent[e]Training: Social media, e-mail & online etiquette

prevent[e]Training: Social media, e-mail & online etiquette
De voorbije decennia hebben de computer- en informatietechnologieën onze manier van communiceren ingrijpend veranderd. Samen met de nieuwe communicatievormen doken ook nieuwe risico's op voor de veiligheid en de privacy van de gebruiker.  Zowel in ons privéleven als op het werk worden we met deze risico's geconfronteerd.


In ons prevent[e]Training-aanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over dit onderwerp.

Bekijk de trailer en onze prevent[e]Trainingcatalogus.