prevent[e]Training: pbm

prevent[e]Training: pbm

Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het correct dragen van de aangepaste beschermingsmiddelen. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, met ongevallen tot gevolg. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

 

In ons prevent[e]Trainingaanbod is er een video beschikbaar over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Klik hier om de trailer te bekijken.

In onze prevent[e]Trainingcatalogus vindt u alle beschikbare video's.