prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners
Net zoals werken in de thuiszorg, gaat werken in een rust- en verzorgingstehuis gepaard met specifieke risico’s en gevaren. Als gevolg hiervan kunnen gezondheidsproblemen ontstaan waardoor medewerkers ziek thuis moeten blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. Maar in een rust- en verzorgingstehuis komen ook andere risico’s en gevaren voor, zoals het gedrag van bewoners die soms agressief zijn.


Als de medewerkers zich bewust zijn van de risico's, kunnen klachten, ongevallen en gezondheidsproblemen voorkomen worden.

Klik hier om de trailer te bekijken.

In onze prevent[e]Trainingcatalogus vindt u alle beschikbare video's.