prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid
Elektriciteit is een van de meest krachtige en nuttige natuurkrachten, maar tegelijk ook een van de gevaarlijkste. Omdat we zo vaak in alle veiligheid elektriciteit gebruiken, vergeten we makkelijk hoe gevaarlijk elektriciteit kan zijn. Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden worden veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap.

 

In ons prevent[e]Training-aanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over elektrische veiligheid. Deze cursus verduidelijkt hoe elektriciteit functioneert en hoe je er op een veilige manier mee kan omspringen.

In onze prevent[e]Trainingcatalogus vindt u alle beschikbare video's.