prevent[e]Training: Alcohol en drugs op het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs op het werk
Alcohol en drugs kunnen de gezondheid, prestaties, reflexen en coördinatie beïnvloeden. Het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van alcohol- en druggebruik op het werk, en hoe de veiligheid van collega's, klanten en zichzelf hierdoor in het gedrang kan komen.


In ons land zijn ondernemingen verplicht om een beleid te voeren rond alcohol- en druggebruik. Dat is voornamelijk gericht naar de werknemers, maar ook naar andere personen die binnen het bedrijf actief zijn, zoals aannemers, externen, ... Welke taak men ook uitvoert, het is belangrijk om de regels rond alcohol- en druggebruik na te leven.

Dit programma toont hoe een alcohol- en drugbeleid kan leiden tot een betere en veiligere werkplek.

Klik hier om de trailer te bekijken.

In onze prevent[e]Trainingcatalogus vindt u alle beschikbare video's.