Praktijkopleiding: Vertrouwenspersoon

Praktijkopleiding: Vertrouwenspersoon
Vijfdaagse opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosociale risico’s.


De opleiding biedt inzicht in de mogelijke psychosociale risico’s op het werk en de mogelijke interventietechnieken. De opleiding voldoet aan de regelgeving inzake de opleiding van vertrouwenspersonen. De deelnemers werken een case uit en krijgen na een succesvolle afronding het getuigschrift van vertrouwenspersoon. De lessen focussen telkens op één onderdeel uit de opleiding, samen geven ze met de casepresentatie recht op het officiële getuigschrift (erkend door FOD WASO).

ONTDEK HET AANBOD