Praktijkopleiding hiërarchische lijn

Praktijkopleiding Prevent hiërarchische lijn
Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding geeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.


De opleiding heeft een standaardprogramma, maar kan aangepast worden aan de eigen behoeften.

VOLLEDIG AANBOD