Online tool geeft inzicht in hoe een bedrijf scoort op het vlak van preventie en welzijn op het werk

Het VBO en Prevent lanceren een online tool, PreventCheck, die bedrijven en organisaties helpt om na te gaan op welke manier ze veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk aanpakken. Dit initiatief sluit aan bij het thema van de Europese campagne Samen sterk voor preventie (2012-2013) die onlangs officieel werd afgesloten.

 

 

Preventiebeleid inschatten

PreventCheck is een korte online checklist. Met de checklist kunnen bedrijven en organisaties zelf nagaan hoe ze veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk aanpakken. De checklist bevraagt 15 items die opgedeeld zijn in vijf beleidsaspecten. De 15 items bieden een inzicht in de essentiële elementen voor het succesvol opzetten en uitvoeren van een preventiebeleid. Elk item is omschreven aan de hand van 4 situaties die overeenstemmen met een bepaald niveau.

Bouwstenen voor verbetering

Het gebruik van de tool resulteert in een totaalscore en een score op elk item. Bovendien suggereert de tool concrete tips voor verbeteracties. Op die manier levert PreventCheck een bijdrage voor een verbetertraject en het versterken van het preventiebeleid op bedrijfsniveau.

PreventCheck is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels. Meer via www.preventcheck.be