Online opleidingen: Toolboxen

Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen: ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines, ...

In de opleiding komen de technieken van een toolbox en het belang van een gevuld en gericht informatiemoment in groep aan bod.

Volledig aanbod online opleidingen