OiRA-tools voor horeca en onderwijs in samenwerking met Prevent

OiRA-tools voor horeca en onderwijs in samenwerking met Prevent
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) heeft drie nieuwe OiRA-tools voorgesteld: een tool voor de horecasector en twee voor het onderwijs.


Voor het onderwijs is gekozen om twee tools uit te werken, m.n. Secondary Education en Early Childhood Education and Care. Voor de horecasector is er één tool uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met de risico’s in zowel hotels als in restaurants en cafés.

Prevent was bij de voorbereiding van de drie tools betrokken als technical partner en werkte de inhoud uit in nauwe samenwerking met de sectorfederaties. Bij het maken van OiRA Horeca kon hiervoor gebruikgemaakt worden van de structuur en de inhoud van de Belgische OiRA-tool.