Make-over voor preventMemo en preventFocus

Make-over voor preventMemo en preventFocus
preventMemo is een handig instrument ter ondersteuning van uw toolboxmeeting, of kan gebruikt worden als instructiefiche of checklijst bij het uitoefenen van specifieke taken.

 

Voortaan vindt u preventMemo terug als middenkatern van preventFocus. Wie preventMemo toch apart wenst bij te houden, kan hem eenvoudig uit preventFocus knippen/losmaken. preventMemo is nu ook vier bladzijden lang en heeft een frissere, overzichtelijkere opmaak gekregen.

Toch blijft preventMemo zijn eigenheid bewaren als bijlage van preventFocus. U vindt hem als downloadbare pdf terug op de Prevent-website: prevent.be/dossier/preventmemo. U kunt ook op specifieke thema’s zoeken via de themapagina’s prevent.be/themas.

Niet alleen preventMemo heeft een make-over ondergaan, ook preventFocus zelf is opgefrist.