Focus op... het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Focus op... het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen enkel gebruikt worden als de risico’s niet kunnen verwijderd worden aan de bron of onvoldoende kunnen beperkt worden met maatregelen, methodes of procedures in de werkorganisatie of door collectieve beschermingsmiddelen.


Het dossier 'Focus op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen', dat beschikbaar is via het preventLex-abonnement, schetst kort de historiek en verduidelijkt de verschillende verplichtingen.

VERBREED JE KENNIS

Om de wetgeving te verduidelijken, biedt preventLex dossiers die telkens toelichting geven bij een titel uit de Codex welzijn op het werk. Onder de titel 'Focus op ...' geeft elk dossier op een zestiental pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in pdf-formaat.