Focus op... de vorming van preventieadviseurs

Focus op... de vorming van preventieadviseurs Prevent
Om de functie van preventieadviseur te kunnen uitoefenen, is een aanvullende vorming vereist. De wetgeving bevat heel wat bepalingen die verduidelijken welke deskundigheden en opleiding verplicht zijn voor preventieadviseurs. 


Het dossier 'Focus op de vorming van preventieadviseurs', dat beschikbaar is via het preventLex-abonnement, schetst kort de historiek en verduidelijkt de verschillende verplichtingen.

VERBREED JE KENNIS

Om de wetgeving te verduidelijken, biedt preventLex dossiers die telkens toelichting geven bij een titel uit de Codex welzijn op het werk. Onder de titel 'Focus op ...' geeft elk dossier op een zestiental pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in pdf-formaat.