Focus op... de melding en de registratie van arbeidsongevallen

Focus op... de melding en de registratie van arbeidsongevallen
In de wet en de codex over het welzijn op het werk zijn verschillende bepalingen terug te vinden over het melden en registreren van arbeidsongevallen. Die bepalingen zijn erop gericht om te vermijden dat dergelijke ongevallen zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen.


Het dossier 'Focus op de melding en de registratie van arbeidsongevallen', dat beschikbaar is via het preventLex-abonnement, schetst kort de historiek en verduidelijkt de verschillende verplichtingen.

VERBREED JE KENNIS

Om de wetgeving te verduidelijken, biedt preventLex dossiers die telkens toelichting geven bij een titel uit de Codex welzijn op het werk. Onder de titel 'Focus op ...' geeft elk dossier op een zestiental pagina's informatie over de achtergrond van de wetgeving en de verplichtingen van de werkgever. Elk dossier is beschikbaar in pdf-formaat.