Netwerken

Prevent-Foundation treedt op als secretariaat voor twee Europese netwerken. Eén rond gezondheidsbevordering op het werk en het andere over productiviteit en sociale innovatie.

ENWHP - the European Network for Workplace Health Promotion

Sinds het Europees Netwerk voor Gezondheidsbevordering op het Werk officieel werd opgericht in 1996, speelt het in Europa een voortrekkersrol inzake de bevordering van de gezondheid op de werkplek. Door het uitvoeren van een aantal gezamenlijke initiatieven, ontwikkelde het netwerk criteria voor goede praktijken omtrent gezondheidsbevordering op het werk. De visie van het ENWHP luidt "gezonde werknemers in gezonde bedrijven". 

Voor meer info, contacteer enwhp [at] prevent [dot] be of neem een kijkje op www.enwhp.org

EANPC - the European Productivity Network

Het European Association of National Productivity Centres bestaat reeds sinds 1966. De opvolger van het European Productivity Agency heeft tot doel het faciliteren en stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaringen omtrent concurrentievermogen, (sociale) innovatie en productiviteit. 

Voor meer info, contacteer secretariat [at] eanpc [dot] eu of neem een kijkje op www.eanpc.eu