Maatregelen Corona

Vanuit Prevent willen we maximaal meewerken aan de indijking van de verspreiding van het coronavirus. We hebben dan ook beslist om de volgende maatregelen te nemen:

  • Om het onderling contact, en dus het risico op besmetting, te beperken, wensen wij dat er maximaal van thuis uit wordt gewerkt. We voorzien geen permanentie aan de balie. 
  • Voor alle interne meetings moet gebruik gemaakt worden van videoconferencing en contacten met klanten en leveranciers moeten vermeden worden;
  • Indien men toch naar kantoor zou gaan, wat we zeer sterk afraden, vragen wij om de voorgeschreven hygiënemaatregelen strikt na te leven, veelvuldig de handen te wassen en afstand te houden;
  • We organiseren ten minste 1 keer per week een videoconferentie met onze medewerkers waarop we de werkafspraken voor de komende week zullen bespreken en iedereen de mogelijkheid bieden om te rapporteren over wat er tijdens de voorbije periode gebeurd is;
  • Alle opleidingsactiviteiten (zowel intra als extra muros) worden opgeschort, en dit zeker tot en met 19/04. We doen ons best om de lessen zoveel mogelijk via streaming of langs ons online trainingplatform aan te bieden;
  • Om tijdig bijkomende maatregelen te kunnen nemen vragen we onze medewerkers eveneens om een eventuele eigen besmetting of die van een rechtstreeks familielid zo vlug mogelijk te melden en om in geval van symptomen van Covid-19 onmiddellijk thuis te blijven.

Blijf gezond en zorg mee voor de gezondheid van de anderen.

Marc De Greef

CEO

Als preventieadviseur kan u uw bedrijf helpen bij de indijking van het coronavirus door de sensibilisering van de medewerkers. Prevent verzamelt en stelt al haar artikels over het coronavirus gratis ter beschikking om preventieadviseurs hierbij te ondersteunen:
 
klik hier voor een overzicht van deze artikels.